شعر: ***میوه کاج***

میوه کاج

امشب که هلال ماه میدود تا به ستاره ها برسد
*********************************
من ساکنم در سکوت یک دفتر و همنشینم با قلمی که واژه ها را گم کرده
*********************************
میوه ای از درخت کاج حیاط می افتد روی موزاییک  بی هماهنگی و صدایش میشکند سکوت این حوالی را
*********************************
نسیمی می وزد از جایی بوی گلی شب بو را مهمان اتاقم میکند
*********************************
دفترم غرق باغچه میشود قلمم میکارد واژه ای از بهار
*********************************
روی خاک فکرمن نقش میبندد سرو و سار

شاعر : سرکار خانم ابراهیمان- <باران>

مطالب مرتبط