نوجوانی پایان کودکیست و پنجره ورود به دنیای بزرگسالان است

 نوجوانی، دوره ی مهم و حساسی است. دختران و پسران تغییرات متفاوتی را تجربه می کنند . بعلاوه تغییرات فیزیولوژیکی در بدن دختران و پسران رخ می دهد . نوجوان از لحاظ احساسی بسیار شکننده و حساس است،  همچنین شخصیت او نیز این دوره شکل می گیرد.  ممکن است که او در این دوره رفتارهای متفاوتی را از خود نشان دهد مثلاً ممکن است بی حوصله ، منزوی یا عاصی و پرخاشگر باشد. در حوزه تحصیلی نیز دبستان پایان یافته و وارد مقطع متوسطه می شود تا تقریبا با سرنوشت ساز ترین تصمیم زندگی خود   یعنی “انتخاب رشته تحصیلی” ، مواجه شود. خانواده نیز در این دوره نقش بسیار مهمی دارد که فرزند خود را به بهترین نحوه راهنمائی کند تا از مشکلات و مسایل نوجوانی جان سالم به در ببرد. سایت نوجوان شاد در زمینه رفتاری و مشاوره به  نوجوان و والدین آنها در زمینه موضوعات فوق تاسیس شد.

نوجوان شاد ؟

سایت نوجوان شاد با توجه به کمبودی که در دنیای مجازی حس کرد برای کمک به نوجوانان و خانواده های آنها در حوزه های مختلف رفتاری ، اجتماعی و مخصوصا درسی ، در مرداد ماه سال ۹۵ تاسیس شد

تیم تحریریه سایت شامل چه کسانی است ؟

اعضای تیم تحریریه نوجوان شاد شامل کارشناسان و دانشجویان رشته های مرتبط با نوجوانان و مشاوره هستند.

چه نوع مطالبی در سایت وجود دارد ؟

عمده مقالاتی که در سایت وجود دارد بصورت ترجمه است که ازسایتهای معتبر خارجی تهیه و ترجمه میشود الباقی مطالب مقالات تالیفی است.