خنده های زیر خاکی عبید زاکانی

عبید زاکانی آدم بزرگی بوده، هم شعر می سروده و هم طنز می نوشته است. مدام هم با دوستانش می نشستند .دور هم و لطیفه میساختند و برای هم پیامک می‌کردند. یعنی آدم خوشم شرب و با حالی بوده است. رساله دلگشا، رساله صد پند و منظومه موش و گربه از مهمترین آثار مولاناعبید زاکانی است. با هم چند لطیفه از رساله دلگشا میخوانیم.


2

دلیل شکر

مردی خر گم کرده بود. گرد شهر می ُ گشت و شکر میگفت. پرسیدند چرا شکر می‌کنی. گفت: از بهر آنکه من بر خر ننشسته بودم و گرنه من نیز امروز چهار روز بود که گم شده بودم.«

عمر بعد از مرگ

ظریفی مرغ بریان در سفره بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمیخورد. گفت: «عمر این مرغ بریان، بعد از مرگ، درازتر از عمر اوست پیش از مرگ.»

مرام دزدی

 فردی اکثر شبها به دزدی میرفت. شبی هر چه سعی کرد چیزی نیافت. دستار خود بدزدید و در بغل نهاد. چون به خانه رفت، زنش گفت: «چه آورده ای؟» گفت: «این دستار آوردهام.» زن گفت: «اینکه دستار خود توست. گفت: »خاموش، تو ندانی، از بهر آن دزدیده ام تا مرام دزدی ام باطل نشود.»

گربه تبر دزد

گربه تبر دزد

مردی تبری داشت که هر شب آن را در صندوق می نهاد و درش را محکم میبست. زنش پرسید چرا تبر در صندوق مینهی؟ گفت تا گربه نبرد. گفت:«گربه تبر چه می‌کند؟« گفت: «ابله زنی بوده ای! تکهای گوشت که به یک جو نمی ارزد میبرد، تبری که به ده دینار خریده ام، رها خواهد کرد؟«

خودکشی شیرین

 جحی در کودکی شاگرد خیاطی بود. روزی استادش کاسهای عسل به دکان برد، خواست که برای کاری بیرون برود. به جحی گفت در این کاسه زهر است، نخور که هالک شوی. گفت من با آن چه کار دارم؟ چون استاد رفت، جحی وصله جامه به صراف داد و تکه نانی گرفت و با آن تمام عسل بخورد. استاد باز آمد، وصله طلبید، جحی گفت: «مرا مزن تا راست بگویم. حالی که غافل شدم، دزد وصله بر بود. من ترسیدم که بیایی و مرا بزنی. گفتم زهر بخورم تا تو بیایی من مرده باشم. آن زهر که در کاسه بود، تمام بخوردم و هنوز زندهام، باقی تو دانی.«

همه را بپوش

سلطان محمود در زمستان سخت، به طلحک گفت با این جامه یک لا در این سرما چه می‌کنی که من با این همه جامه میلرزم. گفت: «ای پادشاه ، تو نیز مانند من کن تا نلرزی.« گفت:« مگر تو چه کرده ای؟» گفت: «هر چه جامه داشتم همه را در بر کرده ام.»

عرق

کسی تابستان از بغداد می آمد، گفتند: «آنجا چه می‌کردی؟» گفت: «عرق.»

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *