برچسب: فانوس اسکندریه

فانوس دریایی اسکندریه ۱

با عجایب هفتگانه‌ی دنیای قدیم بیشتر آشنا شوید

حتماً تا حالا اسم «عجایت هفتگانه» به گوشتان خورده‌است و ممکن است فهرست‌های مختلفی دیده باشید اما اوّلین فهرست از این عجایب کدام است؟ چه کسی این فهرست را تنظیم کرد؟ و چرا عجایب هفتگانه؟