برچسب: شروع سال تحصیلی

۶

به کمک این وسیله دیگر از فراموش کردن درس نترسید

شروع سال تحصیلی جدید نزدیک است. بسیاری از دانش آموزها برای سال تحصیلی جدید برنامه هایی دارند. شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که وقتی به جزوه مراجعه می کنید، بعضی از قسمت ها را متوجه نمی شوید.

شروع سال تحصیلی 95 - 96 ۰

شروع سال تحصیلی سوم مهر اعلام شد

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: مدارس سراسر کشور هم زمان شنبه سوم مهر بازگشایی می شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۱۳۰ هزار جلد کتاب مدارس چاپ شده که از نیمه شهریور توزیع می شود.