نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

خود واقعی‌تون رو پیدا کنید. ۰

چطور یه انسان خاص باشیم؟

چه جور آدمی هستید؟ چه چیزی شما رو متمایز جلوه میده؟ برای بعضی‌ها همین مسآله خاص بودن، براشون منبع استرس و نگرانیه. خاص بودن به این معنی نیست که یه آدم استثنایی باشیم یا تو بعضی‌ مهارت‌ها و کارها بهتر از بقیه باشیم.