نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

رشته مورد علاقه تان را انتخاب کنید. ۱

چطور یک دانشجوی خوب باشیم؟

فرض کنید که دانشجوی سال اول دانشگاهید. دوست دارید سرگرمی داشته باشید و لذت ببرید از طرفی باید جدی هم گرفته شوید. شما باید نمره های خوب بگیرید مخصوصا اگر بورس یا کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنید. پس باید تعادل بین زندگی اجتماعی و زندگی دانشگاهیتان برقرار کنید.