نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

16 کاری که کمالگراها انجام میدن... ۰

کمالگرایی یعنی چی

راجب کمالگرایی چی میدونی؟ فکر میکنی خودت هم کمالگرا هستی؟ ممکنه شنیده باشی که کمالگرایی چیز خوبیه. اما باورش نکن. کمالگرایی انجام دادن بهترین کارهایی...