نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

گزارش دهی در آزمایشگاه شیمی ۰

آیا من می تونم یه شیمیست موفق بشم؟

ما در این مقاله میخوایم بهتون کمک کنیم تا ببینین آیا رشته شیمی مناسب شما هست یا نه!!! برای این کار، چند تا سوال مطرح کردیم که در این سوالات باید خودتون رو بعنوان یه شیمیست در آزمایشگاه تصور کنین