نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

ساخت کیسه بوکس ۲

آموزش ساخت کیسه بوکس

کیسه های بوکس اشیایی هستن که ورزشکارا برای افزایش قدرت و استقامت بدنی ازشون استفاده میکنن. این کیسه ها توسط بوکسورها برای یاد گرفتن تکنیک هاشون استفاده میشن