نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

رانندگی نوجوانان ۰

نوجوانان و عشق رانندگی

علاقه به رانندگی در نوجوانان بسیار زیاد است از طرفی بسیاری از نوجوانان و جوانان ناراحتیها و سرکشی های خودشان را از طریق با سرعت راندن ماشین تخلیه می‌کنند

داستان کوتاه عقرب ۰

داستان کوتاه عقرب

آرام و مهربان بود. چشمانش بسیار به هم نزدیک بودند. این نشانه حیله‌گری بود. ابروانش در بالای بینی به هم برخورد می‌کردند. این نشانه خشم...