نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

اورتودنسی دندانهای نوجوان ۰

من دندان‌های نامرتبی دارم

وقتی دندان‌های شما کج و نامرتب اند هیچ راهی ندارید جزء اینکه یک دندانپزشک دندان‌های شما را ببیند. بسته به وضعیت دندان‌هایتان ممکن است به براکت نیاز داشته باشید یا اینکه نیاز باشد تعدادی از دندانهایتان کشیده شود تا فضا برای دیگر دندانهایتان باز شود.

انیمشن دیو و دلبر ۰

انیمشن دیو و دلبر

داستان درباره شاهزاده ی جوانی است که توسط یک زن گدا به یک دیو زشت تبدیل شده است . زن جادوگر به او یک آئینه داده که از حوادث مطلع شود و یک گل رز که تا تولد بیست و یک سال او شکوفه می دهد . شاهزاده باید عشق حقیقی را پیدا کند