نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

موجود ترکیبی انسان و حیوان ۰

ترکیب انسان و حیوان!

یک موسسه سلامت در آمریکا شروع به انجام مقدمات آزمایش‌هایی کرده است که در آن سلول‌های بنیادی انسان به جنین حیوانات تزریق شده و یک موجود ترکیبی، که تلفیقی از انسان و حیوان است، ایجاد می‌شود.