نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

پدر و مادرم از هم جدا شدند و با هم زندگی نمی کنند ۰

درباره طلاق پدر و مادر

گاهی وقتها آدمها نمیتونن کنار هم به آرامش برسن و طلاق براشون آخرین راه چاره هس! به نظرت یه نوجوان چه نقشی در این جدایی داره؟ میتونه نقشی تعیین کننده برای جدایی باشه؟

ورزش در خانه ۱

ورزش در تابستان

اگر از اون دسته افرادی هستید که از فرط تنبلی حاضرید بمب اتم را درسته قورت بدهید اما خدایی نکرده پنج دقیق در روز را ورزش نکنید ،

مغز جادویی! ۰

مغز جادویی!

ساختار مغز خیلی پیچیده است جالبه بدونید که این عضو  یک و نیم کیلو گرمی بدن چه طور از قویترین کامپیوتر هایی که وجود دارند بهتر کار می کند