دسته: ورزش

۱۴

زبان گربه ها را یاد بگیرید!

محققان فهمیده اند که گربه ها دارای یک سیستم ارتباطی پیچیده با صدها علامت هستند تا به انسانها بگویند چه می خواهند وبه چه نیاز دارید در این مقاله شما خواهید فهمید چگونه گربه با شما ارتباط برقرار می کند