دسته: میخوای مخترع شوی؟

۰

ایزاک نیوتن زودرس و آیکیوی بالای او!

ایزاک نیوتن در روستایی نزدیک “لیکن شایر” انگلیس پا به دنیا گذاشت. البته آیزاک زیادی عجول بوده برای به دنیا آمدن! چون قبل از وقت تعیین شده بدنیا آمد و یک جورایی زودرس و ضعیف هم بود! به طوری که حتی خود مادرش امیدی به زنده ماندن کودکش نداشت!

ماری و پی یر کوری ۰

ماری کوری، کودکی نابغه!

در سال ۱۲۴۵ شمسی،ماری کوری با اسم ماریا اسکلو دوسکا در ورشو پایتخت لهستان در یک خانواده ای علم دوست به دنیا آمد. ماریا، پنجمین بچه از خانواده اش بود. خانواده ای که همه باهوش و عاشق علم بودند