دسته: مشاوره

یافتن یک نیازی که ارزش حل کردن داشته باشد ۲

آیا دوست دارید، چیزی را اختراع کنید؟ پس این متن را از دست ندهید!

آیا شما یک دانش‏ آموز مقطع راهنمایی یا دبیرستان با یک ذهن پر از ایده های اختراع هستید؟ ممکن است ندانید با اینهمه ایده چه...

درست و دقیق به حرفها گوش بدهیم ۲

چگونه مطلبی را خوب گوش دهیم

حرف زدن و گوشدادن دو نعمت بزرگ الهی هستند که سهم عمده ای در ایجاد و تداوم ارتباطهای انسانی دارند. در این میان گوشدادن در روابط میان فردی، اهمیت ویژهای دارد. بر پایه پاره ای بررسیها، به طور متوسط ۴۵ درصد از زمان ارتباط صرف شنیدن میشود.