دسته: مشاوره

سعی کنید سر راه نباشید. ۱

چطور با معلولین برخورد کنیم؟( قسمت دوم)

خودتون رو در شرایط فرد معلول قرار بدید. اگه تصور کنید که خودتون معلول هستید، فهمیدن این که باید با معلولین چطور برخورد کرد، آسون تر میشه. به این فکر کنید که دوست دارید مردم باهاتون چطور رفتار کنن و چطور حرف بزنن.

چطور با معلولین برخورد کنیم ۲

چطور با معلولین برخورد کنیم؟( قسمت اول)

خیلی ها نمی دونن که باید چطور با کسی که معلولیت جسمی، حواسی (مثل نابینایی، ناشنوایی و…) و یا ذهنی داره، حرف بزنن و چطور باهاش تعامل داشته باشن. معاشرت با معلولین نباید تفاوت زیادی با معاشرت با سایر مردم داشته باشه