دسته: مشاوره

چطوری به اینترنت معتاد نشیم ۰

چطوری به اینترنت معتاد نشیم

اگه حس می کنید گشت و گذار توی اینترنت رو به کارهای دیگه ترجیح می دید، باید حواستون رو بیشتر جمع کنید، چون ممکنه معتاد به اینترنت شده باشید. خوشبختانه، برای غلبه بر اعتیاد به اینترنت راه هایی وجود داره.

اطمینان حاصل کن که ، موضوع تکلیف و خواسته‌اش رو به درستی درک کردی که در این صورت دیگه وقتت رو هدر نمیدی و ناامید نمیشی. ۱

چگونه تکالیف درسی رو زودتر انجام بدیم؟

انجام دادن تکالیف درسی ، ممکنه وقت‌گیر و خسته کننده باشه، و نباید زندگیمونو صرف انجام دادن تکلیف کنیم. اینجا بعضی روش‌هایی وجود داره که میتونی با استفاده از اونا تکلیفت رو به خوبی و به دور از عوامل مزاحم انجام بدی.