دسته: رفتار نوجوان

چطور در کلاس حضور فعالی داشته باشیم ۰

چطور در کلاس حضور فعالی داشته باشیم

گه میخوای تو کلاس نظر معلمت را جلب بکنی و تو دلش جا باز کنی . باید تو کلاس همکاری و مشارکت داشته باشی تمرینهات را حل کنی درس بخونی و تو کلاس پاسخگوی سوالات باشی تو این مقاله ما کارهای که باید انجام بدی را بهت یاد میدیم.