دسته: رفتار نوجوان

کنار گذاشته شدن در دوستی ۰

کنار گذاشته شدن در دوستی

وقتی شما دوست دیگری پیدا کرده اید که مایل هستید با او وقت بگذارنید ، دوستهای دیگرتان سر می رسند و یک دفعه همه چیز به هم می ریزد . آنها خودشان با هم بیرون می روند . به چیزهایی می خندند که شما فکر میکنید خنده دار نیست و سرانجام شما را با احساس بدی که در درونتان به وجود آمده ترک می کنند .

چگونه از خود دفاع کنیم ۱

چگونه از خود دفاع کنیم ؟

ممکن است گاهی اوقات بنا تیمی که شما در آن هستید شکست بخورد و شما را ممکن است به خاطر باخت تیم سرزنش کنند . خب در اینگونه مواقع شما باید چکار کنید ؟

چگونه برای سال تحصیلی جدید آماده شویم ؟ ۱

چگونه برای سال تحصیلی جدید آماده شویم ؟

اگر شما همیشه استرس دارید و دنبال لوازم و کتابها در اتاقتان هستید و پدر و مادر شما جای لوازم شما بهتر می دانید .سال تحصیلی جدید فرصت مناسبی است که مرتب کردن اتاقتان را شروع کنید و به آن نظم و ترتیب بدهید .