دسته: رفتار نوجوان

چطور آدم موفقی شویم؟2 ۰

چطور آدم موفقی شویم؟ قسمت دوم

اهداف کوچک خود را با تمرکز بر هدف اصلی خود انجام دهید. دلایلی برای به تعویق انداختن آنها پیدا نکنید. قبل از اینکه شما حرکتی انجام دهید نمی دانید چه مشکلاتی پیش روی شما خواهد بود. اهدافتان را به هدف های کوچکتر بشکنید

۱

چگونه با والدین خود صحبت کنید

اغلب برای والدین و فرزندان صرف زمان اشکارا صحبت کردن با یکدیگر سخت است.والدین اغلب تصور می کنند حدو مرزهایشان شکسته می شود در حالی که فرزندان فکر می کنند حرفهایشان برای والدینشان جذابیتی ندارد.

۰

چطور آدم موفقی شویم؟قسمت اول

بسیاری از مردم دوست دارند در زندگیشان موفق باشند اما گفتن آن آسان است و رسیدن به آن سخت است. اما برای هر کس موانع زیادی وجود دارد که رسیدن به اهدافش را برای او سخت می کند. توصیه های زیر را در نظر داشته باشید رعایت این موارد می تواند شانس شما را در رسیدن به آنچه که انتخاب می کنید افزایش دهد.

به خودتان توجه کنید ۰

چطور می توانید اعتماد به نفس داشته باشید ؟

به من عاقل درون تان گوش دهید . فقط به خاطر این که تنها نمانید با هر کسی دوست نباشید . تنها بودن در زندگی حالا و چه بعد خوب است . تنها بودن به شما کمک می کند تا از راه نویی به خود نگاه کنید و به یک نوع رضایت خاص برسید .