دسته: رفتار نوجوان

چند راه برای رک گویی و صریح بودن ۰

چطور آدم رک گو و صریحی باشیم

ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻌﻨﻲ؛ ﺑﻲﭘﺮﺩﻩ، ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﭽﺶ،ﺁﺷﻜﺎﺭ،ﺧﺎﻟﺺ،ﻧﺎﺏ.ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﻫــﺎ؛ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺮﻑ دﻝﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻨــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺰﺭ گﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ نمیﻓﻬﻤﻨﺪ.

۱

کلیدهای نترسیدن

یکی از راههای نترسیدن روبه رو شدن با علت ترس است . سعی کنید کسانی را که نترس تر از شما هستند ببینید و با آنها صحبت کنید . حرف زدن با آنها به شما اعتماد به نفس می دهد

شناخت اهمیت کار برای کسب مهارت ۰

چطور در انجام کاری مهارت کسب کنیم

شاید برای شما هم پیش آمده است که خواسته اید کاری را انجام دهید(مثل باز کردن و تعمیر یک وسیله کوچک) اما هر چه تلاش کرده اید، نتوانســته اید و بالاخره مجبور شــده اید به یــک فرد ماهر مراجعه کنیــد و او هم در کمتر از چند دقیقه کار شــما را راه انداخته اســت،

ترس از آمپول و تزریق ۰

آیا از آمپول زدن می ترسید؟

نگران نباشید، شما تنها کسی نیستین که این ترس رو داره.خیلی از مردم هم این ترس رو دارن چون سوزن براشون ترسناکه. پس دفعه بعد که دکترتون گفت آستینتو بالا بزن تا به دستت آمپول بزنه، این راهنمایی ها رو استفاده کن