دسته: رفتار نوجوان

موضوع رو با کسی در میون نذارید. ۰

چطور رازدار باشیم

نوجوانان عزیز ممکنه شما موضوعی یا اتفاقی را به هر دلیلی بخواهید از کسی مخفی کنید تا در زمان مناسب به آن بگید یا اصلا فکر کنید لزومی نباشه که اون شخص موضوع را بدونه ولی راههای آن را نمی دونید

-تصمیم خود را مبنی بر اینکه میخواهید با دوستتان هنوز ارتباط دوستی داشته باشید یا نه را بگیرید . ۰

با دوست خائنم چه رفتاری کنم

شاید در هر رابطه ای و برای هر کسی خیانت پیش بی اید . در مطالب قبلی ما به شما گفتیم که ابتدا باید علت آن را پیدا کنید و بعد خود را تسکین دهد . بعد از این کارها چه کاری از ما ساخته است . شاید مجبور شوید تصمیم های بزرگ و مهمی برای زندگی خود بگیرید

نا امیدی را از خود دور کنید . ۱

در دوستی به من خیانت شده

خیلی شرایط سختی هستش وقتی کسی که اون را دوست خطاب میکردید و بهش اعتماد کامل داشتید . بفهمید به شما خیانت کرده . ولی نباید این چیزها رو تو خودتون بریزید.به هر طریقی خودتون را خالی کنید به هر طریقی .