دسته: رفتار نوجوان

ارتباط چشمی برقرار کنین ۰

چطور از زبان بدن استفاده کنیم

خیلی از ماها موقع صحبت کردن با دیگران دست پاچه میشیم نمی دونم چیکار کنیم یا ساده تر بگم هول میشیم . روی خودمون خیلی کنترل نداریم . یا اصلا وقتی کسی داره با ما صحبت میکنه نمی دونیم چیکار کنیم