دسته: مشاوره تحصیلی

۰

چگونه یک مقاله پژوهشی بنویسیم؟(قسمت دوم)

هنگامی که تمام تحقیقات خود را جمع آوری کردید اگر آنلاین هستند، آن را چاپ کنید و نکات مهم از تحقیقات خود و عبارات کلیدی را یادداشت کنید. توضیحات و ایده های خود را یادداشت کنید این کار نوشتن مقاله را برای شما آسان تر می کند.