دسته: سینمای نوجوان

۰

انیمیشن شجاع(Brave)

مریدا یک شاهزاده جوان است. در روز تولدش یک تیرو کمان از پدرش فرگوس هدیه می گیرد. مادر او ملکه الینور است که از این هدیه ناراحت می شود.

۰

شکست بر روی میز

فیلم از آنجایی شروع می شود که راوی برای پسرش یک داستان قبل از خواب تعریف می کند. سالها قبل آمادئو یک پسر ترسو و بهترین بازیکن فوتبال دستی، در یک رستوران کار می کرد.

انیمیشن وال ای ۰

انیمیشن وال ائی

انیمیشن وال ای

داستان فیلم در باره ی زمانی است که زمین دیگر جایی برا ی زندگی نیست . در تمام زمین فقط یک موجود وجود دارد او وال-ای است والی ای که آشغال ها را جمع می کند٬