دسته: سلامت نوجوان

۰

آدامس و تاثیرات آن

آدامس، نوعی شیرینی است که تنها جویده می شود و آن را نمی بلعند. گفته شده آدامس جویدن را یونانیان، به مردمان شناساندند. آنها صمغ یا رزین درخت masticیا mastiche را می حویدند.

چگونه بوی بد ندهیم ۰

چگونه بوی بد ندهیم

یکی از معضلات ما در فصل گرم تابستان عرق کردن است و بوی بد دادن . هیچ وقت جلوی عرق کردن را نمی شود گرفت یا شاید هر روز فرصت برای حمام کردن نداریم