دسته: ادبیات و تاریخ

حافظ کیست ۰

حافظ کیست

حافظ یکی از بزرگ ترین و نام آورترین شاعران ایرانی ست . او که در قرن هشتم هجری زندگی می کرده ست ، توانست غزل فارسی به اوج خود برساند.

سیاوش، اسطوره‌ای پاک و مغموم ۱

سیاوش، اسطوره‌ای پاک و مغموم

سیاوُش، سیاووش، سیاوخش (پهلوی) یا سیاورشَن (اوستایی) نام یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه‌ی فردوسی است. سیاوش فرزند کیکاووس شاه افسانه‌ای ایران و حاصل ازدواج او...