دسته: ادبیات و تاریخ

سیاوش، اسطوره‌ای پاک و مغموم ۰

سیاوش، اسطوره‌ای پاک و مغموم

سیاوُش، سیاووش، سیاوخش (پهلوی) یا سیاورشَن (اوستایی) نام یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه‌ی فردوسی است. سیاوش فرزند کیکاووس شاه افسانه‌ای ایران و حاصل ازدواج او...