دسته: ادبیات و تاریخ

لیلی در حالی از مجنون جدا شد ۳

داستان های عاشقانه: لیلی و مجنون- شروع عشق

حکیم نظامی در منظومه لیلی و مجنون اوج هنر داستان پردازی خود را به ‏نمایش گذاشته است. در ا ین داستان افسانه وار شخصیت ها اگر چه کلی هستند و به ‏‏ادمهای مینیاتوری می مانند اما همگی جاندار و حس برانگیزند