دسته: ادبیات و تاریخ

داستان کوتاه عقرب ۰

داستان کوتاه عقرب

آرام و مهربان بود. چشمانش بسیار به هم نزدیک بودند. این نشانه حیله‌گری بود. ابروانش در بالای بینی به هم برخورد می‌کردند. این نشانه خشم...

تاریخچه علم حساب ۰

دو کلمه حرف حساب

در آغاز ، عدد بصورت محدود بود. حتی عدد را تا ۲ بیشتر نمی تونستن بشمرن. بعضی جاها هم تا ۶ بیشتر نمی تونستن بشمرن. و بعد از اون را می گفتن بسیار. هنوز هم در بسیاری از زبانها هفت به معنای بسیار است

این اسفند خیلی فروردینه! ۰

این اسفند خیلی فروردینه!

تازه از راه رسیده بود ، کوله اش رو درآورد و بی هوا گفت : امروز سر جلسه ی امتحان اجتماعی ، از پنجره ی باز کلاس ، یدفه یه بادی اومد که بوی چاقاله بادوم می داد !

متن ادبی روز مادر ۰

متن ادبی روز مادر

برای شناختنش همیشه تردید دارم ، که باید بیشتر به دستاش نگاه کنم یا چشم هاش؟ برای این که بفهمم چقد رنج کشیده تا من الان به این سن رسیدم باید به دستاش نگاه کنم یا موهاش که کم کم داره سفید میشه؟