دسته: طنز و کاریکاتور

درد و دل یک دختر در دوره بلوغ ۰

درد دل یک دختر در دوره بلوغ

زمان ما، از اوجب واجبات یه دختر دانش اموز سیبیل بود، هر قدر سیبیلت پرپشت تر بود، همون قدر دختر خوبی بودی، البته برای رفتن تو کتگوری دختر خوب،، معیارهای دیگه ای هم بود،