دسته: طنز و کاریکاتور

موش و گربه ۰

موش و گربه

داستان گربه ای است در کرمان که ریاکار بوده و و با مکر و حیله و توبه ظاهری، اعتماد اونارو جلب میکنه و بعد ازین اعتماد سوءاستفاده میکنه و همۀ موشهارو میخوره.