چگونه دوست پیدا کنیم؟

-برای دوستی، اوّل باید کمی خجالت را کنار بگذاری!

-یادت باشد باید مهارتهای گفت وگو را یاد بگیری. مثلاً خوب و گرم سلام و احوا لپرسی کنی… خودت را، علاقه هایت را و حتی سرگرم یهایت را مطرح کنی و از اوهم بخواهی درباره ی چیزهایی که دوست دارد، توضیح بدهد. البتّه باید هر چیزهایی که میگوید یادت بماند. او از این که در مغز و قلب تو جایی دارد، لذّت میبرد.


چه کسانی را به عنوان دوست انتخاب کنیم

-میخواهی دوستت چه ویژگیهایی داشته باشد؟… البتّه زیاد سخت نگیر. هر کسی نمره ی قبولی در دوستی را از تو گرفت، با او دوستی کن.

-میتوانی از همکلاسی هایت شروع کنی… مثلاً میتوانی به بعضی از هم کلاس یهایت پیشنهادهای خوبی بدهی. مثلاً این که زنگ تفریح با هم به حیاط بروید… یا خوراک یهایتان

را با هم بخورید. یا به همدیگر کتاب امانت بدهید و ….

-میتوانی در درسها از بعضی از بچّه های کلاس کمک بخواهی یا به آ نها کمک کنی.

در دوست یابی چگونه رفتار کنیم

-دوستت را با نام کوچک صدا کن و تاثیر جادویی این کار را ببین!

-میتوانی کسانی را که دوستان زیادی دارند، سرمشق خودت قرار بدهی… ببین آنها چه طور دوست پیدا میکنند و دوستانشان را برای خودشان نگه م یدارند.

منبع مجله رشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *