نحوه انتخاب رشته نهم به دهم

براساس قوانین نظام جدید آموزشی، لازم است که انتخاب رشته در پایه نهم در سه شاخه علوم نظری،علوم پایه و فنی و حرفه ای انجام بگیرد.  برای همین موضوع انتخاب رشته  بکمک اعضای هدایت تحصیلی واحد آموزشی که از مدیر مدرسه-مشاور مدرسه-دبیران دروس مرتبط هر رشته تشکیل شده، صورت میگیرد. برای ورود به هر رشته باید امتیازهای درسی لازم را کسب کنید.

انتخاب رشته نهم به دهم

انتخاب رشته نهم به دهم

شاخه نظری

 • در شاخه نظری دانش آموزان به یکی از رشته های ادبیات، معارف و علوم پایه هدایت خواهند شد.
شرایط ورود به علوم پایه

شرایط ورود به علوم پایه

علوم پایه

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.
 • نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می گردد.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

 

شرایط ورود به رشته ادبیات و علوم انسانی

شرایط ورود به رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته ادبیات و علوم انسانی

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.
 • نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۴ محاسبه می شود.
 • نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود.
 • نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.
شرایط ورود به شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

شرایط ورود به شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

 • در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان به یکی از زمینه، گروه و رشته هدایت خواهند شد.

 

 • مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریورهر یک از درس های ریاضی، کار و فناوری در سه پایه دوره اول بدون ضریب کمتر از ۳۶ نباشد.
 • نمره درس ریاضی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود.
 • نمره درس کار و فناوری در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود.
 • مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۱۸۰ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۲ باشد.

تبصره  شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پس از تعیین شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در پایان دوره اول متوسطه و ثبت نام اولیه در هنرستان مربوطه، هدایت دانش آموزان برای ورود به زمینه، گروه و رشته مورد نظر بر اساس بررسی های مشاوره ای و نظر فنی کمیته هدایت تحصیلی مستقر در هنرستان مربوطه صورت می گیرد.

همچنین برای اینکه جزئیات بیشتری از نحوه هدایت تحصیلی در سال دهم بدانید بهتر است لینک زیر را مطالعه کنید:

انتخاب رشته نهم به دهم در سال ۹۶

منبع:

 1. -http://hamedmoradi9.blogfa.com/
 2. http://rotbesazan.ir

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

 1. اسفند ۳, ۱۳۹۵

  […] محاسبه سوابق تحصیلی […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *